Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Sitoudumme noudattamaan EU:n uutta tietosuoja-asetusta.

  1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys sekä yhteystiedot:

Lovent Design Oy (Y-tunnus: 2626899-6)

Säntikuja 2

03100 Nummela

 

Asiakstietoihin on pääsy vain Loventin omalla henkilökunnalla, joka on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voitte kysyä lisää sähköpostilla: info@loventdesign.fi

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme henkilötietoja, jotka käyttäjä on itse antanut itsestään tilauksen yhteydessä: Nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tilaus- ja maksutiedot kirjautuvat kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Loventin verkkokaupasta ostaminen edellyttää yllä olevien tietojen antamista. Tietojen antaja on siis käyttäjä itse.

Tietoja käytetään tilausten käsittelyyn, toimitukseen sekä tilausten arkistointiin. Haluamme kehittää toimintaamme sekä palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, joten voimme käyttää markkinoinnissa kohdennettua, yksilöityä markkinointiviestintää. Tietoja käytetään vain Loventin ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen, asiakkaan suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tiedot säilyvät rekisterissä niin kauan kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Tiedot voidaan poistaa Loventin järjestelmästä asiakkaan niin pyytäessä.

 

  1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat henkilötiedot sekä pyytää niiden oikaisemista tai poistamista järjestelmästä. Tallennettuja tietoja voi pyytää itsellensä ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@loventdesign.fi  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

  1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Lovent Design Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta palveluiden kehittämisen tai lainsäädännön muutosten johdosta. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille muutospäivityksen yhteydessä.

Päivitetty viimeksi 3.3.2019